ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

การบัญชีบริหาร
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
ยอดคงเหลือ : 12


เนื้อหาย่อ : -