ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอน กำเนิดแคลลี่จากมิติอิเล็กตรอน
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
ผู้แต่ง : Read comice Publishing
ยอดคงเหลือ : 28
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : จำนวนนับมากกว่า 10,000 - การบวกและการลบตัวเลขระดับชั้น ป.4 - การคูณและหารตัวเลขระดับชั้น ป.4 - โจทย์ปัญหาระคน - รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย