ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Quick Math สรุปคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : ทีมวิชาการติวเตอร์
ยอดคงเหลือ : 9
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมบทนิยาม สูตร ทฤษฎี กฎ เนื้อหาที่ออกสอบบ่อย ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, PAT1, O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง และ Admission