ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือเตรียมสอบคณิตสาสตร์ ม.3
หมวด : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์
ผู้แต่ง : อาจารย์ธนาธิป รักษกุลวิทยา
ยอดคงเหลือ : 19
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เหมาะสำหรับการเรียมสอบปลายภาค เรื่อง อสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ระบบสมการ วงกลม เศษส่วนของพหุนาม