ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คลินิกหมอบ้าน
หมวด : บ้านและสวน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  ชี้ปัญหาสารพัดที่เกี่ยวกับบ้าน พร้อมแนะวิธีป้องกันและแก้ไข แบ่งตามหมวดหมู่ครบถ้วน   เช่น วัสดุก่อสร้างของไทย   อิฐ หิน ปูน ทราย   พื้นสำเร็จ พื้นเทปูน   ปัญหาโครงสร้าง   ความร้อน ความชื้น กับเครื่องปรับอากาศ   ไฟฟ้า น้ำประปา และสุขาภิบาล   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ฯลฯ